Seniorenadviesraad

Taak en werking

De seniorenadviesraad heeft als doel het bevorderen van een integraal seniorenbeleid in het belang van alle inwoners van Oudenburg.

De seniorenadviesraad is geen officieel adviesorgaan, maar een informeel overlegplatform.

De seniorenadviesraad stelt zich tot doel de noden van de senioren overmaken aan het beleid. De raad is dus tussenpersoon tussen de bevolking en het beleid. De raad verleent ook haar medewerking aan initiatieven voor senioren, en wil het overleg bevorderen tussen de verschillende seniorenverenigingen. De raad organiseert zelf ook voorlichtingsnamiddagen voor senioren. De raad treedt ook op als spreekbuis van de senioren in andere gemeentelijke raden, en in de seniorenadviesraad op bovenlokaal niveau.

Samenstelling

De seniorenadviesraad bestaat uit afgevaardigden van verschillende seniorenverenigingen en individuele senioren.

De gemeentelijke seniorenadviesraad Oudenburg is thans samengesteld uit:
  • 1 afgevaardigde van elk van de gemeentelijke seniorenverenigingen (8 vertegenwoordigers);
  • een aantal individuele senioren (11 personen);
  • de voorzitter van het OCMW en de schepen voor senioren;
  • een maatschappelijk werker bij het OCMW-Oudenburg, die instaat voor de administratieve ondersteuning.
Een vereniging of een senior die wenst lid te worden van de seniorenadviesraad dient een schriftelijke aanvraag te richten tot de voorzitter van de seniorenadviesraad.

Voorzitter: Ehsan Malik, Lindelaan 5 - 8460 Oudenburg
Ondervoorzitter: Lucas Roose
Penningmeester: Mariette Deplecker
Secretaris: Willy Ballière
Schepen voor Welzijn: Jens Balliere

Contact

Heb je een suggestie of vragen, dan kan je de seniorenadviesraad (SAR Oudenburg) bereiken via het secretariaat (E brigitte.verburgh@oudenburg.be of T 0491-63 16 49), of bij de leden.