Landbouwraad

Taak en werking


De landbouwraad van Oudenburg heeft als opdracht te beraadslagen over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de landbouw en deze beraadslagingen door te spelen aan het gemeentebestuur en op verzoek van het gemeentebestuur advies te verstrekken.

De Oudenburgse landbouwraad komt ongeveer drie keer per jaar samen.

De landbouwraad is geen officieel adviesorgaan, maar een informeel overlegplatform.

Op 1 september 2020 werd de werking heropgestart. Het is de bedoeling om de landbouwers nauwer bij het beleid te betrekken. Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Kandidaturen kunnen ingediend worden bij de secretaris (zie Contact).

Samenstelling


Stephan Blontrock uittredend voorzitter
Marc Claeys
Donald Colpaert penningmeester
Anja Depoorter secretaris
Ann Desmedt
Shana Janssen
Alexander Maenhoudt
Renaat Rommelaere
Kristof Schillewaert
Pascal Segaert 
Stefanie Van Eeghem
Geert Vanhecke
Robin Vanhessche
Pieter Vanhevel
Erik Willem
Jessie Willem

Contact


Wens je lid te worden van de Oudenburgse landbouwraad, dan kan je een
aanvraag richten aan de secretaris, via anja_depoorter@hotmail.com.