Algemene werking

Het gemeentelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO), ook gekend als de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO), begeleidt kinderen in hun vrije op vakantie- en schoolvrije dagen, op woensdagmiddag, voor en na schooltijd. De Kikker is voorschools open vanaf 6.30 uur, naschools tot 19 uur. Tijdens vakantiedagen is De Kikker doorlopend open vanaf 6.30 tot 19 uur. IBO De Kikker is erkend door Kind & Gezin.

Voor wie?

IBO De Kikker is er voor kinderen die kleuter- of lager onderwijs volgen en

 • school lopen in één van de kleuter- en/of lagere scholen van Oudenburg, Ettelgem, Roksem of Westkerke
 • of kinderen waarvan één van de ouders tewerkgesteld is in Oudenburg
 • of minstens één van de ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van Oudenburg.
 • voor kinderen die schoollopen in de VBS H. Familie Ettelgem: enkel opvang mogelijk op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.

Wat?

In het IBO wordt het volgende aangeboden:

 • spel en ontspanning, zonder verplichting;
 • een gevarieerd activiteitenaanbod op woensdagmiddag en vakantiedagen;
 • zorg en aandacht voor elk kind;
 • toezicht bij huiswerk maken;
 • continuïteit: het hele jaar door met een enthousiaste vaste ploeg medewerkers;
 • inspraak en participatie van de kinderen en de ouders;
 • ontmoetingsplaats voor kleuters en kinderen van de kleuter- en lagere school;
 • een veilige verplaatsing naar en van school vanuit en naar het IBO.

Prijs?

Tot en met 29 februari 2020

Er is per schooljaar een vaste inschrijvingskost van 5 euro per kind.

Daarnaast betaalt men:

 • op schooldagen: 0,85 euro per begonnen halfuur
 • op vakantiedagen: 
  • < 3 uur: 3,75 euro
  • 3-6 uur: 6,00 euro
  • > 6 uur: 12,00 euro

Vanaf 1 maart 2020

Er is per schooljaar een inschrijvingskost per kind.
Indien u betaalt via overschrijving bedraagt deze 10 euro, indien u betaalt via domiciliëring van is die kost 5 euro.

Daarnaast betaalt men:

 • op schooldagen: 1,00 euro per begonnen halfuur
 • op vakantiedagen: 
  • < 3 uur: 4,00 euro
  • 3-6 uur: 6,50 euro
  • > 6 uur: 12,00 euro

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt per kind 25 % korting gegeven.

Voor gezinnen waarvan het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen onder de OMNIO-grens valt, is er een sociaal tarief voorzien. Die bedraagt 50 % van de prijs.

Volgende kosten dienen supplementair betaald te worden:

 • 0,50 euro voor soep;
 • 0,50 euro voor een extra drankje, koek of stuk fruit;
 • 1,50 euro per maand voor het gebruik van het materiaal tijdens de activiteiten gedurende de schoolvakantie (bv. knutselmateriaal);
 • eventuele kosten voor speciale activiteiten.

Opgelet! Wie gebruik wil maken van IBO De Kikker dient vooraf een inschrijvingsdossier te laten opmaken. Daartoe dient een afspraak gemaakt te worden met de verantwoordelijke Heidi Pylyser.