Het kerkenbeleidsplan

Het kerkenbeleidsplan bevat een lokaal gedragen langetermijnvisie voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken eredienst op het grondgebied van de gemeente. In Oudenburg gaat het enkel om gebouwen bestemd voor de rooms-katholieke eredienst. Naast de Onze-Lieve-Vrouwkerk (Oudenburg) en de Sint-Eligiuskerk (Ettelgem) gaat het om de Sint-Audomaruskerk (Westkerke) en de Sint-Michielskerk (Roksem).

Het plan bevat voor elk van de vier parochiekerken  a) een beschrijving van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst, met onder meer hun cultuurhistorische waarde, hun architecturale mogelijkheden, hun bouwfysische toestand; b) de situering van elk gebouw bestemd voor de eredienst in zijn ruimtelijke omgeving; c) een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst en d) een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken gebouwen, inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht.

Het plan werd goedgekeurd door de bisschop van Brugge op 18 augustus 2017 en door de gemeenteraad van Oudenburg op 28 september 2017. Het geldt in eerste instantie tot 2023, maar bevat ook reeds de toekomstvisie tot 2037.

Het Kerkenbeleidsplan kan je hier terugvinden.