Aanvragen en raadplegen

Openingsuren

De stukken uit het stadsarchief kunnen door iedereen geraadpleegd worden. De raadpleging gebeurt steeds op afspraak met de archivaris. Dit kan steeds tijdens de diensturen, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Omwille van praktische redenen wordt gevraagd om de aanvraag minstens drie werkdagen op voorhand te doen.

Opvragen en raadplegen

Archiefstukken zijn doorgaans bestuursdocumenten en zijn dus openbaar. Meer informatie over openbaarheid van bestuur en de uitzonderingen hierop, kan je terugvinden op de pagina openbaarheid van bestuur.

Aanvragen tot inzage en raadpleging zijn kosteloos. Bij aanvang van je bezoek, vragen wij je ter plaatste te registreren in het bezoekersregister.

Het verrichten van opzoekingen gebeurt steeds door de aanvrager zelf. De stukken worden aangeleverd door de archivaris. Indien gewenst kan je gegevens laten opzoeken. De kostprijs hiervan bedraagt 15,00 euro per uur (Retributiereglement voor administratieve prestaties van 28 november 2013). Je ontvangt de gevraagde gegevens na betaling.

Wanneer de stukken echter in slechte toestand verkeren, kan de archivaris bepalen om de stukken niet ter beschikking te stellen. Dit om verdere beschadiging te voorkomen.