Richtlijnen

Blijf in dezelfde bubbel!
Kies voor één opvangvorm per week per kind. Er wordt per initiatief (BKO De Kikker/ speelpleinwerking De Tunne/Sportdienst) gewerkt met wekelijkse vaste contactbubbels. Je kan en mag dus geen verschillende opvangvormen combineren in dezelfde week. Bij voorkeur komen kinderen, ook buiten het vakantieaanbod, gedurende één week met zo weinig mogelijk anderen in contact.

Voor en na opvang?
Omwille van de coronamaatregelen wordt de opvang voor en na sportkampen en speelpleinwerking deze zomervakantie georganiseerd op de locaties zelf. 

Onze opvanginitiatieven zijn coronaproof
  • Voor onze opvanginitiatieven wordt gewerkt in bubbels van maximum 50 personen (inclusief kinderen en begeleiders), om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
  • Op ieder opvanginitiatief voorzien wij voldoende mogelijkheid om de handen te wassen bij aankomst op de locatie, bij een toiletbezoek en vóór en na het eten.
  • De toiletten worden dagelijks schoongemaakt.

Afspraken bij brengen en afhalen van de kinderen
  • De ouders blijven buiten de locatie.
  • De ouders dragen een mondmasker bij het breng- en afhaalmoment.
  • Ouders houden rekening met de sociale afstandregel (1,5 m).
  • Slechts 1 persoon brengt of haalt het kind af.

Ziektesymptomen
  • Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 5 dagen) kunnen niet deelnemen aan het opvanginitiatief. Symptomen als koorts, droge hoest, vermoeidheid, keelpijn, …
  • Een kind die in de loop van de dag symptomen van COVID-19 vertoont, wordt afgezonderd in een kindvriendelijke omgeving en wordt zo vlug als mogelijk door een ouder opgehaald.