Wat kan je zelf doen?

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen.

Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. 

Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich zo weinig mogelijk verspreidt.   

Wat kan je doen?   

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren. 
 1. Blijf thuis als je ziek bent.    
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.   
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.  
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.  

Beschermingsmaatregelen - de gouden regels
Het opvolgen van deze regels is belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook en vooral voor het welzijn van anderen. Deze regels zijn noodzakelijk om de tweede golf verder tegen te gaan. We zetten deze regels op een rij.
 • Was of ontsmet regelmatig je handen. Geef geen kus of handen bij het begroeten.
 • Doe zoveel mogelijk activiteiten in open lucht. Buiten is het risico op besmetting veel kleiner. Als dit niet kan, zorg je voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 • Wees extra voorzichtig voor mensen die behoren tot een risicogroep.
 • Respecteer altijd en overal de afstand van 1,5 meter. Dit geldt niet voor mensen uit je eigen huishouden. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren, dan draag je een mondmasker.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips.   
 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.  
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)  
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.  
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.  
 

Beslisboomdiagram

Wie moet zich laten testen? Wanneer moet ik in quarantaine en wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?
Voor meer duidelijkheid en om de goede beslissing te nemen kan je onderstaand diagram downloaden.