Veelgestelde vragen

Voor de laatste stand van zaken op nationaal vlak kan je altijd terecht op de website www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid. Daar vind je een pak informatie, inclusief een lijst met veelgestelde vragen, die doorlopend bijgewerkt wordt onder toezicht van een groep experten en virologen. 

Heb je na het doornemen van deze info nog steeds vragen, dan kan je FOD Volksgezondheid contacteren via: info-coronavirus@health.fgov.be.
Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 12 033
 
De provincie bundelde veelgestelde vragen op hun website. Hierin vind je ook informatie terug specifiek voor handelaars.
 

Beslisboomdiagram

Wie moet zich laten testen? Wanneer moet ik in quarantaine en wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?
Voor meer duidelijkheid en om de goede beslissing te nemen kan je onderstaand diagram downloaden.