Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Wat is het CLB?

Het CLB is het centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Een deel van de begeleiding van het CLB is verplicht, zoals de medische onderzoeken of de begeleiding wanneer een leerling te vaak aanwezig is. Het CLB doet echter meer dan dat. Je kan ook bij het CLB terecht als leren niet meevalt, voor hulp bij studiekeuze, inentingen, ....

Waar vindt men een CLB?

Voor de scholen van het gemeentelijk en het gemeenschapsonderwijs, kan je terecht bij:

Centra voor leerlingenbegeleiding van het GO
Hennepstraat 53 – 8400 Oostende
T 059-70 21 00
Eclb.oostende@g-o.be
Wwww.clboostende-gemeenschapsonderwijs.be
Lees meer

Voor de scholen van het vrij onderwijs kan je terecht bij:

Vrij CLB Oostende-Gistel
Frère-Orbanstraat 145 – 8400 Oostende
T 059-50 68 01
E clboostende@clboostende.be
W www.clboostende.be

Lees meer