Categorie A, BE, C, D

Voorwaarden student

 • categorieën A-, A, BE, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE;
 • zonder autorijschool, vrije begeleiding;
 • leeftijd: 18 jaar (uitgezonderd cat. D+DE: leeftijd 21 jaar);
 • stage met begeleider(s): minimum 1 jaar;
 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen A-, A, C1, C, D1, D.

Voorwaarden begeleider

 • minimum 24 jaar
 • moet ten minste 6 jaar houder zijn van een rijbewijs voor dezelfde categorie;
 • mag de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen opgelopen hebben;
 • mag niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod geldt niet ten aanzien van eigen kinderen of echtgeno(o)t(e).
 • Voor een voorlopig rijbewijs BE, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, indien de begeleider in een andere gemeente woont, moet het gemeentebestuur waar hij woonachtig is de aanvraag geldig verklaren nadat zij gecontroleerd hebben of de begeleider voldoet aan de vereiste voorwaarden.

Meebrengen

 • aanvraagformulier met de handtekening van de aanvrager en de begeleider(s);
 • 26,00 EUR.