Bouwmisdrijven

Wat is een bouwmisdrijf?

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering van de ruimtelijke ordening die strafbaar gesteld zijn door de wetgeving.

Het kan hierbij gaan om werken in uitvoering of werken die in stand gehouden worden en:

  • in strijd zijn met een omgevings- bouw- of verkavelingsvergunning
  • in strijd zijn met plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • in strijd zijn met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • niet beschikken over de wettelijke vergunningen

Denk je dat er ergens werken worden uitgevoerd in strijd met de voorschriften of zonder vergunning, dan kun je hiervoor terecht bij de dienst Omgeving.

Hoe aanpakken?

Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het "handhavingsbeleid".
Voor klachten en meldingen van bouwmisdrijven kan je terecht bij:

  • de politie (voor vaststellingen);
  • de gemeente;
  • de buitendiensten van het Agenstchap Inspectie RWO van de Vlaamse overheid.