Ik BOOMM mee!     
De stad Oudenburg verzamelt deze gegevens enkel voor de klachtenbehandeling inzake zwerfvuil en de opmaak van statistieken voor de jaarrapporten. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan 5 jaar.