Binnen of naar Oudenburg

Je geeft je adreswijziging aan bij onze dienst burgerzaken. Dat mag ook gebeuren door een meerderjarig lid van je gezin. Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Daarna onderzoekt de politie van Oudenburg of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Na de vaststelling door de wijkagent ontvang je een uitnodiging van de dienst burgerzaken om je met de daarin gevraagde stukken aan te melden.