Proefproject

De huidige werking van de wijkraden werd de afgelopen maanden grondig geëvalueerd waarbij ook de inwoners de kans kregen om hun mening te geven aan de hand van brainstormsessies tijdens de laatste wijkraden en via een bevraging in het Stadsmagazine en op de stedelijke website. De resultaten zijn echter niet representatief gezien de magere respons: van de 9470 inwoners waren er slechts 55 aanwezigen op de 4 wijkraden en vulden maar 14 burgers de vragenlijst in. Op 9 mei 2017 werd het proefproject participatie voorgesteld.

Wat verandert er nu precies?
Er zal eenmaal per jaar een algemene infovergadering plaatsvinden op één locatie voor alle inwoners. Daarnaast kunnen de burgers via de voorzitters van de wijkraden een ‘Café parlé’ bijeenroepen door vragen of agendapunten in te dienen. Gebruik hiervoor de sjablonen die je terugvindt op de stedelijke website of bij jouw voorzitter. De input van de inwoners is dus essentieel voor de werking van de wijk.

Uiteraard zullen er ook nog infovergaderingen georganiseerd worden rond belangrijke bouwprojecten of wegenwerken. Bovendien kan je voor kleine, specifieke problemen altijd op het Meldpunt (www.oudenburg.be/meldpunt) terecht

Download

Sjabloon vragen/agendapunten
145 KB - Downloads: 1105 DELETE DETAILS