Verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen, gebouwen en terreinen die opgenomen zij in het register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen.

Bedrag en berekening van de belasting

De belasting wordt berekend per volledige periode van 12 maanden dat de woning of het gebouw zonder onderbreking opgenomen is in het register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen en bedraagt voor aanslagjaar 2024:

  • 1.200,00 euro per jaar voor een woning of een gebouw
  • 600,00 euro per jaar voor een terrein
  • 2.100,00 euro (1.800,00 euro basisbedrag + 300,00 euro verhoging) per jaar voor een woning of een gebouw samen met het omliggende terrein (het terrein dat de woning of het gebouw omringt of eraan paalt en er fysiek één geheel mee vormt)

De belastingbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Het reglement kan je hier raadplegen.