Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen die opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Bedrag en berekening van de belasting

De belasting wordt berekend per periode van 12 opeenvolgende maanden dat de woning is opgenomen in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en bedraagt voor aanslagjaar 2024:

  • 2.400,00 euro per jaar voor een woning (met uitzondering van kamers) die ongeschikt verklaard is
  • 900,00 euro per jaar voor een kamer die ongeschikt verklaard is
  • 3.000,00 euro per jaar voor een woning (met uitzondering van kamers) die onbewoonbaar (en ongeschikt) verklaard is
  • 1.200,00 euro per jaar voor een kamer die onbewoonbaar (en ongeschikt) verklaard is

De belastingbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Het reglement kan je hier raadplegen.