Belasting op masten en pylonen voor de periode 2020-2025

Er wordt jaarlijks een gemeentebelasting gevestigd op masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Als belastingplichtige wordt beschouwd de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting voor aanslagjaar 2024 bedraagt 3.000,00 euro per mast of pyloon voor elke mast of pyloon met een hoogte van minstens 15 meter. Voor de bepaling van de in aanmerking te nemen hoogte van een mast wordt de hoogte van de dragende constructie meegerekend.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting of denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen of verminderingen?

Het reglement kan je hier raadplegen.