Verspreiding van reclamedrukwerk

Er wordt een belasting gevestigd op de kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter.

Bedrag van de belasting vanaf 1 juli 2019

  • Gewoon tarief: 0,10 euro per verspreid exemplaar
  • Afwijkend tarief: 0,02 euro per verspreid exemplaar (drukwerk met een vast redactioneel gedeelte en een minimumverspreiding van 20 maal per jaar)

Vrijstellingen

Vrijstelling van belasting wordt verleend voor publicaties die reclame bevatten voor eenzelfde handelaar of firma, ongeacht de titel of de naamgeving van het publiciteitsblad, en ongeacht de uitgever, wanneer de verspreiding hoogstens drie maal per jaar gebeurt.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Neem dan een kijkje op deze pagina.