Bekendmakingen

Hier vind je een overzicht van de georganiseerde openbare onderzoeken bij een milieuvergunningsaanvraag.

Deze milieuvergunningsaanvragen liggen ter inzage bij de milieudienst tijdens de kantooruren.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden aan het college van burgemeester en schepenen.