Bedrijfsafval

Sinds 1 juli 2013 gelden in Vlaanderen bijkomende afvalsorteerregels: dan wordt de selectieve inzameling van PMD-afval voor bedrijven verplicht. Bovendien moeten de ondernemers een contract (met daarin de regels omtrent bronsortering) ondertekenen als ze gemengd bedrijfsafval laten ophalen.Dit contract is niet verplicht als het restafval van het bedrijf vergelijkbaar is met huishoudelijk afval én mee aangeboden wordt in de reguliere huis-aan-huis-ophaling.

Vlarema (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) legt de verplichting op aan bedrijven om een contract af te sluiten met een gespecialiseerde erkende ophaalfirma voor het inzamelen van hun bedrijfsafval. Er moet steeds een contract afgesloten worden met de inzamelaar van het gemengd bedrijfsafval. In dat contract moeten alle verplicht selectief in te zamelen fracties en hun vooropgestelde inzamelwijze vermeld staan.

Er geldt één uitzondering op deze verplichting om een contract af te sluiten. Daarvoor moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

  • Het restafval van een bedrijf is vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijke afvalstoffen;
  • Deze hoeveelheid is begrensd tot 4 restafvalzakken van 60 liter per ophaling;
  • De maximale hoeveelheid wordt ingezameld in één ronde samen met het huishoudelijk restafval.

Op de gemeenteraadszitting van 28 mei 2013 werd daarom beslist om een anderskleurige (bruine) restafvalzak in te voeren voor bedrijven met mogelijkheid tot facturatie, wat ook aftrekbaarheid van de belastingen betekent. Wie dus maximum 4 bruine restafval- of PMD-zakken van 60 liter per keer aanbiedt, mag dit bij het gewone huisvuil buitenzetten.

De bruine zakken zijn enkel te verkrijgen op het stadhuis bij de dienst burgerzaken en op het containerpark en kosten evenveel als de gewone huisvuilzakken (28,00 EUR).