Andere Romeinse voorzieningen

De aanwezigheid van een dergelijk castellum eiste ook een grote infrastructuur in de nabije omgeving. Boerderijen, waarvan enkele in de ruime omgeving al werden opgegraven, moesten zorgen voor voldoende voedsel. Naast landbouwactiviteiten werd ook aan visvangst en zoutwinning gedaan.Allerlei voorraden werden ook aangevoerd. Vanuit het fort vertrokken wegen die aansloten op de belangrijke verbindingswegen naar Cassel, Doornik en Aardenburg. Aan de hand van de vondsten, aardewerk, glas, leer, been en metaal, kunnen we ons een beeld vormen van de levenswijze van de manschappen, hun eetgewoonten, hun bewapening, hun kledij …

Keramiek en glas voor de militairen werd vooral ingevoerd uit diverse gebieden van het huidige Europa. De lokale bevolking bakte zelf potten. De zorg voor de doden weerspiegelt zich in diverse begraafplaatsen die in de omgeving buiten dit castellum werden teruggevonden. Het gaat hoofdzakelijk om mannen en een aantal vrouwen- en kindergraven.De dode werd liggend op zijn rug begraven in een zware kist met zijn donkerrode gekleurde soldatenmantel en enkele voorwerpen die mogelijk naar zijn militaire status verwezen, zoals drieknoppenfibulae, gordelgarnituren, pijlpuntjes en messen. Ook crematiegraven werden ontdekt.