Algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten

Er wordt jaarlijks een algemene gemeentebelasting gevestigd. Deze belasting is verschuldigd door:

 • alleenstaanden op basis van hun hoofdverblijfplaats: 53,00 euro. Het verminderd tarief bedraagt 50,00 euro;
 • gezinnen op basis van hun hoofdverblijfplaats: 110,00 euro (vanaf 2020: 106,00 euro). Het verminderd tarief bedraagt 80,00 euro (vanaf 2020: 78,00 euro);
 • rechtspersonen op basis van hun maatschappelijke zetel: 133,00 euro per rechtspersoon;
 • natuurlijke en rechtspersonen op basis van hun zelfstandige activiteit (per afzonderlijke economische activiteit en per afzonderlijke vestiging):
  • 100,00 euro (forfaitaire basisbelasting) tot en met een oppervlakte van 3.000 m²;
  • bijkomend, voor de oppervlakte tussen 3.001 m² en 10.000 m²: 0,19 euro per m²;
  • bijkomend, voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,17 euro per m²;
  • de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar.
  • De belasting wordt verminderd met 50,00 euro wanneer de economische activiteit als zelfstandige activiteit in bijberoep wordt uitgeoefend.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Neem dan een kijkje op deze pagina.