Algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten

Er wordt jaarlijks een algemene gemeentebelasting gevestigd. Deze belasting is verschuldigd door:

 • alleenstaanden en eenoudergezinnen met minderjarige kinderen op basis van hun hoofdverblijfplaats: 51,50 euro (voor aanslagjaar 2023). Het verminderd tarief bedraagt 49,00 euro (voor aanslagjaar 2023);
 • gezinnen op basis van hun hoofdverblijfplaats: 103,00 euro (voor aanslagjaar 2023). Het verminderd tarief bedraagt 76,00 euro (voor aanslagjaar 2023);
 • rechtspersonen op basis van hun maatschappelijke zetel: 185,00 euro per rechtspersoon;
 • natuurlijke en rechtspersonen op basis van hun zelfstandige activiteit (per afzonderlijke economische activiteit en per afzonderlijke vestiging):
  • 60,00 euro (forfaitaire basisbelasting) tot en met een oppervlakte van 2.500 m² (voor aanslagjaar 2023);
  • bijkomend, voor de oppervlakte van 2.501 m² tot en met 500.000 m²: 0,23 euro per m² (voor aanslagjaar 2023);
  • de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar.
  • de belastingbedragen inzake economische activiteiten worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Het reglement kan je hier raadplegen.