Algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten

Er wordt jaarlijks een algemene gemeentebelasting gevestigd. Deze belasting is verschuldigd door:

 • alleenstaanden en eenoudergezinnen met minderjarige kinderen op basis van hun hoofdverblijfplaats: 53,00 euro. Het verminderd tarief bedraagt 50,00 euro;
 • gezinnen op basis van hun hoofdverblijfplaats: 106,00 euro. Het verminderd tarief bedraagt 78,00 euro;
 • rechtspersonen op basis van hun maatschappelijke zetel: 185,00 euro per rechtspersoon;
 • natuurlijke en rechtspersonen op basis van hun zelfstandige activiteit (per afzonderlijke economische activiteit en per afzonderlijke vestiging):
  • 50,00 euro (forfaitaire basisbelasting) tot en met een oppervlakte van 2.500 m²;
  • bijkomend, voor de oppervlakte van 2.501 m² tot en met 500.000 m²: 0,20 euro per m²;
  • de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar.
  • de belastingbedragen inzake economische activiteiten worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Neem dan een kijkje op deze pagina.