Afvalgids

Vanaf 1 maart 2011 werd het Diftarprincipe ingevoerd op het recyclagepark. Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Het principe hierachter is simpel: je betaalt in functie van het soort en de hoeveelheid afval dat je aanvoert. Diftar combineert de registratie van het aangevoerde afval met het betalen ervoor. Het doel van diftar is het afval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. Naarmate je minder afval aanvoert, moet je minder betalen. Zo worden meer vervuilende afvalstoffen en afvalstoffen met een hoge verwerkingskost duurder getarifeerd dan de te recycleren afvalstoffen. Sorteren en bewuster omgaan met afval zullen ervoor zorgen dat je afvalkost beperkt blijft.

Om de nieuwe principes en de werking van het recyclagepark op een duidelijke manier voor te stellen, werd een afvalgids huis-aan-huis bezorgd.

Je kan de gids hieronder raadplegen.