Welzijnsraad

In de gemeenteraad van 19 mei 2021 werd beslist om een welzijnsraad op te richten in Oudenburg. Het nieuwe adviesorgaan geeft het lokaal welzijnsbeleid mee vorm door het opstellen van adviezen, de organisatie van activiteiten, het signaleren van bezorgdheden, de uitwisseling en promotie van onderbenutte dienst-of hulpverlening,… 
 
Welzijn is een breed begrip. Er zal daarom gestart worden met een werking rond de volgende thema’s: toegankelijkheid, gezonde gemeente, armoede en kinderarmoede, burenhulp, eenzaamheid en inclusie. Er is daarnaast ook ruimte voor eigen initiatieven en ideeën van de leden. Met signalen en ervaringen vanuit het werkveld, inwoners en deskundigen gaat het beleid aan de slag.