Adviesraden

Oudenburg telt diverse raden en overlegstructuren die het gemeentebestuur moeten en kunnen adviseren. Deze raden verzekeren de betrokkenheid en de inspraak van bepaalde doelgroepen of geïnteresseerde burgers bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

De raad voor cultuur, de jeugdraad, de sportraad en het lokaal overleg kinderopvang zijn adviesraden in de strikte zin. De bibliotheekcommissie is in de eerste plaats een beheersorgaan, maar heeft ook een adviserende bevoegdheid.

Het gemeentebestuur moet advies vragen voor de respectieve domeinen waarvoor deze raden bevoegd zijn. Verder kunnen deze organen ook op eigen initiatief advies uitbrengen.

Voor hun werking moeten door de gemeente de nodige middelen ter beschikking worden gesteld.