Adoptie

Voor inlichtingen over adoptie neem je best contact op met de vrederechter van de woonplaats van de adoptant of met een notaris. De vrederechter of de notaris maakt een akte op die hij ter homologatie overmaakt aan de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het homologatievonnis wordt vervolgens door het openbaar ministerie overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van één van de partijen. Deze schrijft het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand en maakt een randmelding in de geboorteakte van de geadopteerde.

Volle adoptie

Bij een volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie verbroken.

Gewone adoptie

Bij een gewone adoptie blijft de verwantschapsband met de oorspronkelijke familie wel bestaan.

Meer inlichtingen vind je op de website van de federale overheid.