Activeringsheffing op onbebouwde gronden en kavels

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Bedrag van de belasting

Er wordt 1,25 euro per vierkante meter aangerekend met een minimumaanslag van 510,00 euro per kavel of bouwgrond.

Het belastingbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting?

Neem dan een kijkje op deze pagina.