Afwijking geluidsnormen muziekactiviteiten

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2013 is de wetgeving voor muziekactiviteiten waar elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt, grondig gewijzigd.

Basisprincipe vanaf 1 januari 2013:

  • Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min: niet ingedeeld
  • Maximaal geluidsniveau ≤ 95 dB(A) LAeq,15min: melding klasse 3
  • Maximaal geluidsniveau ≤ 100 dB(A) LAeq,60min: milieuvergunning klasse 2
  • Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 100 dB(A) LAeq,60min zijn niet toegelaten

Afwijkingen

Organisatoren van fuiven of feesten die plaatsvinden in openlucht, tent of op een publieke toegankelijke plaats, kunnen een afwijking krijgen op de geldende geluidsnormen. Indien de organisatie plaatsvindt in een (feest)zaal of lokaal moet door de organisatoren geïnformeerd worden naar het maximum geluidsniveau dat voor de betrokken zaal is toegestaan (< 85, tussen 85 en 95 of meer dan 95 dB(A)). Wil de organisatie luider spelen dan de vergunde geluidsniveaus, dan kan een afwijking aangevraagd worden op het geluidsniveau.

Deze afwijking dient aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Indien toegestaan zullen minstens de voorwaarden uit de VLAREM – wetgeving van kracht zijn (visuele geluidsniveau – aanduiding gekoppeld aan geluidsmeter, eventueel gratis oordopjes). Verder kan het College een einduur, normen voor geluid in de omgeving en alle mogelijke uitbatings-, veiligheids- en mobiliteitsmaatregelen opleggen.

De afwijking kan aangevraagd worden met het meldingsformulier en minstens 30 dagen voor de activiteit. De afwijking kan enkel verkregen worden bij eenmalige activiteiten, met een maximum van 12 x per jaar, 2 x per maand of 24 dagen per jaar (op dezelfde locatie).

Meer info vind je op www.lne.be/geluidsnormen.

Contact
Dienst Milieu, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 56
E milieu@oudenburg.be

Download