Aangifte van overlijden

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Oudenburg wordt aangifte gedaan van elk overlijden dat heeft plaatsgevonden in zijn gemeente.
Meestal zal een begrafenisondernemer naar keuze, aangesteld door de familie, de aangifte doen.

Volgende documenten moeten voorgelegd worden:
  • een vaststelling van overlijden ingevuld door de geneesheer;
  • de identiteitskaart van de overledene;
  • het trouwboekje;
  • het rijbewijs;
  • bewijs van het wegnemen implantaat indien er een aanwezig was;
  • een attest betreffende de laatste wilsbeschikking;
  • de toelating tot begraven.