Aangifte van huwelijk

De aangifte van een huwelijk moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echt verklaarde volmacht van de andere partner. De minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar.

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden voor de huwelijksdatum. Het huwelijk mag niet voltrokken worden voor de 14de dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk.

Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

Het huwelijk wordt voltrokken in de gemeente van aangifte, in het gemeentehuis voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is mogelijk om op locatie te trouwen in Oudenburg. Dit kan sinds 1 juli 2020 in het culturele kader van ipso facto of in de groene omgeving van het Abtspark en het Oudenburgse kerkpark. Doordat kerkelijke plechtigheden minder worden voltrokken winnen de burgerlijke huwelijken jaar na jaar aan belang. Vandaar kwam ook de vraag om huwen op locatie mogelijk te maken. Trouwen in de foyer van ipso facto blijft momenteel de standaard en kost 157 euro. Wie buiten wil trouwen in het Abtspark of het Oudenburgse kerkpark betaalt 303,50 euro. Naar de toekomst toe wordt bekeken welke locaties er nog mogelijk zijn om het burgerlijk huwelijk te voltrekken.

Allereerst zal de gerenoveerde Sint-Pieterszaal van de Abdijhoeve vanaf midden 2023 de standaard ceremoniezaal van de stad worden. Daarnaast moet er ook aan enkele wettelijke verplichtingen voldaan worden, zo moet de locatie neutraal zijn en in volle eigendom van de stad. Huwen in de eigen achtertuin is tot dusver dus niet mogelijk.

Het huwelijk mag voltrokken worden in het bijzijn van getuigen. Je kan zelf beslissen of je al dan niet getuigen wenst tijdens je huwelijk. Er mogen van 0 tot 4 getuigen worden aangeduid. Deze moeten meerderjarig zijn, maar dienen niet noodzakelijk familie te zijn of de Belgische nationaliteit te bezitten. Man en vrouw mogen ook in dezelfde akte optreden als getuige.