Aangifte van huwelijk

De aangifte van een huwelijk moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echt verklaarde volmacht van de andere partner. De minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar.

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden voor de huwelijksdatum. Het huwelijk mag niet voltrokken worden voor de 14de dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk.

Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

Het huwelijk wordt voltrokken in de gemeente van aangifte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het huwelijk mag voltrokken worden in het bijzijn van getuigen. Je kan zelf beslissen of je al dan niet getuigen wenst tijdens je huwelijk. Er mogen van 0 tot 4 getuigen worden aangeduid. Deze moeten meerderjarig zijn, maar dienen niet noodzakelijk familie te zijn of de Belgische nationaliteit te bezitten. Man en vrouw mogen ook in dezelfde akte optreden als getuige.

Locaties

Doordat kerkelijke plechtigheden minder worden voltrokken winnen de burgerlijke huwelijken jaar na jaar aan belang. Vandaar kwam ook de vraag om huwen op locatie mogelijk te maken op deze manier wordt de huwelijksceremonie nog specialer en persoonlijker. 

De alternatieve huwelijkslocaties moeten aan enkele wettelijke verplichtingen voldoen, zo moet de locatie een openbare plaats zijn met een neutraal karakter. Huwen in de eigen achtertuin is tot dusver niet mogelijk.

Voortaan kunnen de mooiste momenten beleefd worden op enkele prachtige locaties in onze stad: de gloednieuwe ceremoniezaal in de Abdijhoeve alsook op het binnenplein van de Abdijhoeve. Het blijft nog steeds mogelijk om te huwen in ipso facto, met inbegrip van het Romeins Archeologisch Museum en het Abtspark. 

Trouwen in de ceremoniezaal van de Abdijhoeve is de standaard en kost 158 euro. Wie wenst te huwen in ipso facto of op een buitenlocatie betaalt daarvoor 306 euro.