Algemene Info

Info opstart werken nutsmaatschappijen - werken in Oudenburg: Collector Westkerksestraat

Voorbereidende werken van nutsbedrijven

Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project "Collector Westkerksestraat in Oudenburg. Maar voordat de wegenis- en rioleringswerken kunnen starten, zullen de nutsbedrijven lokaal al aanpassingswerken uitvoeren.

De werken van de nutsbedrijven zullen worden uitgevoerd door aannemer Vansteenkiste nv uit Gistel, in opeenvolgende fasen, en dit vanaf 18 april.

In een eerste fase zal worden gewerkt in de Westkerksestraat tussen de Groeningestraat en het Bombeuregeleed. Het Bombeuregeleed dwarst de Westkerksestraat tussen de woningen 43 en 45. Deze werken zullen duren tot eind oktober. Tot eind augustus zal worden gewerkt aan de onpare kant van de straat. Vanaf september komt dan de pare kant aan de beurt.

In een tweede fase zullen de nutsbedrijven werken in de Goedeboterstraat tussen de Westkerksestraat en de woningen 9/14. Deze werken zullen aanvatten medio oktober en duren tot het einde van het jaar.

In een derde fase zullen de nutsbedrijven werken vanaf het Bombeuregeleed naar de Oude Gistelseweg.

Verkeersafwikkeling tijdens voorbereidende werken van de nutsbedrijven

Gedurende deze werken van de nutsbedrijven zal er over 1 rijweghelft steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn van Oudenburg-Centrum richting Westkerke. De andere rijweghelft wordt werkzone. Het verkeer van Westkerke richting Oudenburg-Centrum moet omrijden via de Brugsesteenweg, de Zeeweg en de Ettelgemstraat. In de Zeeweg zal er eenrichtingsverkeer worden ingesteld tussen de Oude Brugseweg en de Torhoutweg. Zwaar verkeer richting Oudenburg-Centrum wordt omgeleid via de Brugsesteenweg en de snelweg A10. Het fietsverkeer zal steeds in beide richtingen mogelijk blijven.

Verdere planning

Zodra de wegenis- en rioleringswerken gegund zijn aan een aannemer, nodigen we de betrokken bewoners en handelaars uit voor een tweede informatieavond. Op dat moment zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de werken, zowel van de nutsmaatschappijen als van de hoofdaannemer, alsook de maatregelen rond veiligheid, bereikbaarheid en verdere werfcommunicatie.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut.

Voor meer informatie:
Aquafin NV
Mathieu Slock
Gebiedsingenieur
Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar
T 03-450 47 47 | E mathieu.slock@aquafin.be
Stad Oudenburg
Erik Ballière
Openbare Werken
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 55 | E erik.balliere@oudenburg.be