Werken Westkerksestraat


Info opstart werken nutsmaatschappijen - werken in Oudenburg: Collector Westkerksestraat


Voorbereidende werken van nutsbedrijven
Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project "Collector Westkerksestraat in Oudenburg. Maar voordat de wegenis- en rioleringswerken kunnen starten, zullen de nutsbedrijven lokaal al aanpassingswerken uitvoeren.

De werken van de nutsbedrijven zullen worden uitgevoerd door aannemer Vansteenkiste nv uit Gistel, in opeenvolgende fasen, en dit vanaf 18 april.

In een eerste fase zal worden gewerkt in de Westkerksestraat tussen de Groeningestraat en het Bombeuregeleed. Het Bombeuregeleed dwarst de Westkerksestraat tussen de woningen 43 en 45. Deze werken zullen duren tot eind oktober. Tot eind augustus zal worden gewerkt aan de onpare kant van de straat. Vanaf september komt dan de pare kant aan de beurt.

In een tweede fase zullen de nutsbedrijven werken in de Goedeboterstraat tussen de Westkerksestraat en de woningen 9/14. Deze werken zullen aanvatten medio oktober en duren tot het einde van het jaar.

In een derde fase zullen de nutsbedrijven werken vanaf het Bombeuregeleed naar de Oude Gistelseweg.

Verkeersafwikkeling tijdens voorbereidende werken van de nutsbedrijven
Gedurende deze werken van de nutsbedrijven zal er over 1 rijweghelft steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn van Oudenburg-Centrum richting Westkerke. De andere rijweghelft wordt werkzone. Het verkeer van Westkerke richting Oudenburg-Centrum moet omrijden via de Brugsesteenweg, de Zeeweg en de Ettelgemstraat. In de Zeeweg zal er eenrichtingsverkeer worden ingesteld tussen de Oude Brugseweg en de Torhoutweg. Zwaar verkeer richting Oudenburg-Centrum wordt omgeleid via de Brugsesteenweg en de snelweg A10. Het fietsverkeer zal steeds in beide richtingen mogelijk blijven.

Verdere planning
Zodra de wegenis- en rioleringswerken gegund zijn aan een aannemer, nodigen we de betrokken bewoners en handelaars uit voor een tweede informatieavond. Op dat moment zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de werken, zowel van de nutsmaatschappijen als van de hoofdaannemer, alsook de maatregelen rond veiligheid, bereikbaarheid en verdere werfcommunicatie.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut.

Voor meer informatie:
Aquafin NV
Mathieu Slock
Gebiedsingenieur
Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar
T 03-450 47 47 | E mathieu.slock@aquafin.be
Stad Oudenburg
Erik Ballière
Openbare Werken
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 55 | E erik.balliere@oudenburg.be
------------------------------------------------------------

24/02/2017 - 11.45 uur
Vanaf maandag 27 februari 2017 wordt de Westkerksestraat ter hoogte van huisnummer 45 volledig onderbroken voor de start van wegenis- en rioleringswerken. Er zal vanaf de Nieuwstraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn in beide richtingen. Gelieve de omleidingen te volgen.

Waar er niet gewerkt wordt kan het verkeer terug in beide richtingen rijden, bijvoorbeeld van de Hoogstraat tot aan de Nieuwstraat. Opgelet, dit maakt ook nog altijd deel uit van de werfzone. Het verkeer is er enkel mogelijk aan gematigde snelheid en voor lokaal verkeer.

In de Zeeweg blijft het eenrichtingsverkeer gelden, ook de Noordstraat wordt eenrichtingsverkeer vanaf de brug over de snelweg tot aan de Oude Gistelseweg.

De Lijn
De buslijnen 21 en 23 krijgen vanaf maandag 27 februari 2017 ook een aangepaste dienstregeling. Hierdoor worden een aantal haltes tijdelijk niet bediend.

Lijn 21 Oostende – Oudenburg – Eernegem
De haltes Westkerke Nieuw Kwartier, Oudenburgstraat en Kerk (richting Eernegem) kunnen niet langer bediend worden. De vervanghaltes bevinden zich in de Eernegemsestraat ter hoogte van de ovonde (richting Eernegem), in de Zeeweg ter hoogte van de Oude Brugseweg (richting Oudenburg) en in de Zeeweg ter hoogte van de Aernoudstraat (richting Oudenburg).

Lijn 23 Oostende – Oudenburg – Westkerke
De ritten van lijn 23 worden naar aanleiding van de werken beperkt tot Oudenburg Plaats. De haltes Westkerke Nieuw Kwartier, Oudenburgstraat, Kerk en Gemeentehuis kunnen vanaf 27 februari 2017 en tot het einde van de werken niet langer bediend worden.

------------------------------------------------------------

02/12/2016 - 12.33 uur
Vanaf maandag 5 december 2016 start aannemer Vansteenkiste met werken in de Goedeboterstraat. Doorgaand verkeer is moeilijk maar mogelijk.

Vanaf maandag 12 december 2016 wordt gewerkt in de Goedeboterstraat vanaf de Westkerksestraat tot aan de Rozenlaan. Hierbij is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Na het bouwverlof, vanaf maandag 9 januari 2017, zal de Goedeboterstraat vanaf de Westkerksestraat tot en met de Inkweg afgesloten zijn. Ook dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk.
 
------------------------------------------------------------

28/10/2016 - 14.16 uur
Vanaf maandag 7 november 2016 start de aannemer Vansteenkiste met de aanleg van de nutsleidingen aan de pare kant in de Westkerksestraat.
Het zal duren tot eind januari 2017 om alle overkoppelingen en aansluitingen te verwezenlijken.
Het verkeer werd ondertussen al naar de andere kant van de weg geleid. Ook de fietsers dienen langs de andere kant van de rijbaan te rijden.
 
------------------------------------------------------------

24/08/2016 - 9.56 uur
Vanaf heden is aannemer Vansteenkiste gestart met graafwerken van net voor de autostradebrug tot aan de Oude Gistelseweg. Hierbij wordt een nieuwe gasleiding aangelegd. Deze werken zullen eind september afgewerkt zijn.

------------------------------------------------------------

16/06/2016 - 11.09 uur
Vanaf maandag 20 juni 2016 zal de Nieuwstraat op de grens met de Westkerksestraat opengebroken worden voor het plaatsen van een nieuwe gasleiding. De onderbreking zal een drietal weken duren. De doorgang zal voor alle verkeer onmogelijk zijn.

------------------------------------------------------------

23/05/2016 - 11.00 uur
Vanaf woensdag 25 mei start aannemer Vansteenkiste met het lassen van de gasbuizen aan de onpare kant. Hierdoor zullen de inwoners enkele weken niet op hun oprit kunnen.
De handelszaken zullen wel bereikbaar blijven.

------------------------------------------------------------

20/04/2016 - 11.21 uur
Ter hoogte van het kruispunt Nieuwstraat- Groeningestraat moet de N.V. Carlo Vansteen­ kiste- Mylle, aanpassingswerken uitvoeren aan de waterleiding. Deze werken gebeuren in opdracht van de Watergroep en kaderen in het wegeniswerk van de Westkerksestraat.

De werken zijn gestart op 18/04/2016 en zullen vermoedelijk 8 werkdagen duren. In een latere fase zal er nog een eindkoppeling gebeuren in de Groeningestraat. Voor deze eindkoppeling zal er enkel plaatselijk hinder zijn bij uitvoering. Voor de werken die nu in uitvoering zijn, moet het éénrichtingsverkeer in de Groeningestraat opgeheven worden. Bijgevolg is de wijk enkel bereikbaar via de Westkerksestraat.

------------------------------------------------------------

13/04/2016 - 12.10 uur
Naar aanleiding van de werken in de Westkerksestraat worden vanaf maandag 18 april 2016 tot het einde van de werken andere opstapplaatsen voor de bussen van De Lijn voorzien.

Volgende haltes worden tijdens de werken niet bediend:
- Oudenburgstraat, d.i. in de Westkerksestraat ter hoogte van nummer 108 (richting Oudenburg)
- Nieuw Kwartier, d.i. ter hoogte van de Nieuwstraat/Redinnestraat (richting Oudenburg)

Volgende tijdelijke haltes zijn voorzien:
- Zeeweg ter hoogte van de Oude Brugseweg (richting Oudenburg)
- Zeeweg ter hoogte van de Aernoudstraat (richting Oudenburg)

------------------------------------------------------------