Containerpark

Het containerpark is enkel toegankelijk voor inwoners van Oudenburg, KMO’s en zelfstandigen die op het grondgebied gevestigd zijn. Het stadsbestuur heeft voor het diftarprincipe gekozen. Hierin staat het principe ‘de vervuiler betaalt’ centraal. Ieder gezin uit Oudenburg krijgt 24 beurten, waarbij 1 beurt gelijk staat aan 0,5 m³ afval. Pas nadat deze beurten opgebruikt zijn wordt het containerpark betalend. Om de nieuwe werking van het containerpark kenbaar te maken werd een afvalgids opgemaakt die huis-aan-huis werd verspreid.

Aan inwoners wordt de toegang verleend via de elektronische identiteitskaart. Voor onderstaande categorieën is een badge (waarborg 5,00 EUR) vereist om toegang te verkrijgen tot het containerpark: Om toegang te verkrijgen tot het containerpark moeten bedrijven over een toegangsbadge beschikken. Deze kan aangevraagd worden bij de dienst Milieu. Het aanvraagformulier kan je hier downloaden. Na ontvangst van het aanvraagformulier en de waarborg van 5,00 EUR word je verwittigd en kan de toegangsbadge afgehaald worden.